ביצוע פרויקטים קבלניים מורכבים וגדולים בקנה מידה של אלפי טונות.

פירוק ופינוי מתקנים,אתרים ומפעלים, שריפות,ניהול פיקוח הובלה ושינוע

של כוח אדם, ציוד מכני והנדסי, משאיות, מכולות, בגרים, שופלים,

מנופים, מלגזות וכדומה. 

ביצוע פירוק ופינוי חד פעמיים בעלי מורכבות מיוחדת.

לדוגמא:פינוי אוניית המשא שטבעה ונסחפה לאחד מחופי הארץ

רכישה ופינוי  של גרוטאות או פסולת מאתר הלקוח

רכישת פסולת ברזל במגרשי החברה, פרוק ופינוי מפעלים, פינוי ואיסוף

שאריות ופסולת מתכת, מיון והכנה למחזור, הריסת קונסטרוקציות, קנייה ומכירה של ציוד תעשייתי משומש

 

פרוק ופינוי מפעלים -

 

 

פינוי ואיסוף שאריות ופסולת מתכת -

פינוי גרוטאות מתכת ופינוי שאריות מתכת

חברת "זיו מתכות ובינוי בע"מ" מתמחה בפינוי של גרוטאות ושל שאריות מתכת. לחברה יכולות וניסיון בפינוי פסולת מתכת וגרוטאות מתכת אשר נמצאות במצבים שונים ומורכבים. בין אם מדובר בגרוטאות מוערמות בערימות ובין אם מדובר במכונות שיש לפרקן וכדומה. המשמעות של המצב בו נמצאת הפסולת המיועדת לפינוי היא משמעות לוגיסטית וכן משמעות כספית.

המשתנים המרכזיים שיש לקחת בחשבון בתהליך פנוי הגרוטאות:

כמות גרוטאות המתכת או פסולת המתכת 

ערימת גרוטאות מתכת שיש לפנות

יחידות פסולת מתכת או גרוטאות ברזל בודדות

מבנה קיים שיש לפרקו או מכונה גדולה שיש לפרקה

מה מצב הצבירה בו מצוי החומר לפינוי - מרוכז בערימה, במספר ערימות או מפוזר

אפשרויות הגישה/נגישות של הציוד לפינוי

לוח הזמנים הנדרש לפינוי

 

מיון והכנה למחזור - 

תהליכי העיבוד של גרוטאות המתכת:

שקילה- לאחר שפסולת מתכת מפונה מהאתר, כמו במקרה שפסולת מתכת מובלת ישירות למחסני החברה ע"י הלקוח, מתבצע תהליך של שקילת פסולת גולמית שמגיעה. למעט מקרים בהם המחיר נקבע כמחיר גולובאלי, התשלום הוא לפי משקל. התהליך:

משאית עמוסה (ברוטו )עולה על משקל ? נשקלת ? מטען מפורק לחצר למיון ועיבוד?משאית ריקה נשקלת (טרה)= משקל נטו לתשלום

מיון- מתבצע תהליך של מיון שעיקרו ברירה בין סוגי המתכות השונות והוצאת פסולת .

חיתוך- פסולת המתכת עצמה, ממוינת לסוגי מתכות עוברת תהליך של כבישה, חיתוך וצמצום נפח.

שינוע- פסולת מתכת שנכבשה נארזת וממוינת לפי רמה, איכות וצפיפות. נארזת ליחידות המתאימות להעברה ולמשלוח להתכה בחברות שמתמחות בטיפול הסופי של תהליך המחזור.  

 

הריסת קונסטרוקציות -

 

 

קנייה ומכירה של ציוד תעשייתי משומש - 

קניית גרוטאות מתכת ושאריות מתכת

המונחים גרוטאות מתכת או פסולת מתכת מתייחסים למצב שבו חפצים, מוצרים או כלים עשויים מתכות או אל מתכות כגון נחושת, ברזל, אלומיניום, פלדה וכדומה, גמרו את תיפקודם או שהשימוש בהם מוצה והם עדיין נמצאים בסביבה בה הם היו כאשר תיפקדו

המשמעות של המצב הזה ברורה. בבית או בחצר המפעל או בסביבה הקרובה ניצבות גרוטאות שאין בהן שימוש והן מהוות מפגע.

כיוון שמדובר באובייקטים שעשויים מחומרי גלם שיש להם ערך ומשמעות לשימוש חוזר כדאי ונכון לבצע תהליך מחזור, להשתמש בחומרי הגלם שוב, לחסוך במשאבי כדור הארץ וגם לפנות את המקום שגרוטאות אלו תופסות לריק.

 

"One man's trash is another man's treasure"

      מה שעבורך הוא פסולת בשבילנו הוא אוצר

 

שרותי
החברה

פרוק מפעלים ופינוי פסולת ברזל