חברת חשמל לישראל

דניה סיבוס

נמל חיפה

נמל אשדוד

מקורות

תעבורה

רשות שדות התעופה

משרד הבטחון

אל על

אגד

נשר

רשויות מקומיות ועוד...

לקוחות

פרוק מפעלים ופינוי פסולת ברזל